Dossier:
Gevaarlijke Stoffen

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (opslag)

PGS-15
De PGS-15 is een handreiking voor organisaties die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken.

Alle PGS-richtlijnen worden gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe Omgevingswet. Ze worden daarvoor omgezet in Nieuwe Stijl, gebaseerd op een risicobenadering waarbij er scenario’s en doelen zijn opgenomen. Enkele PGS-richtlijnen zullen echter eerst nog als interim versie worden gepubliceerd.

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!