Terug naar zoekresultaten

Warmtepompboiler

Beschrijving

Warmtepompboilers gebruiken de afgevoerde ventilatielucht uit een gebouw als warmtebron om tapwater te verwarmen. Meestal is naverwarming nodig. Dit kan op twee manieren:

  1. elektrische naverwarming als de warmtepompboiler als stand-alone-toestel wordt gebruikt;
  2. naverwarming via de cv-installatie (bijvoorbeeld gasketel).

Het toepassen van een warmtepompboiler heeft de volgende voordelen:

  • energiebesparing en CO2-reductie door gebruik van warmte uit ventilatielucht;
  • geen gasinfrastructuur nodig, indien de naverwarming elektrisch is.

Toepasbaarheid

Deze maatregel is toepasbaar bij mechanische afvoer van warme lucht. In bestaande gebouwen is toepassing goed mogelijk. Aandachtspunten bij het toepassen van een warmtepompboiler zijn:

  • Om voldoende energie te kunnen onttrekken aan de ventilatielucht moet het ventilatiedebiet minimaal 125 m3/uur zijn.
  • De warmtepompboiler is niet te combineren met warmteterugwinning uit ventilatielucht voor voorverwarming van koude buitenlucht.
  • Stem het (buffer)volume van de warmtepompboiler af op de dagelijkse warmtapwaterbehoefte.
  • Het systeem moet, net als een gewone cv-boiler, voorzien zijn van een condens- en expansiewaterafvoer.

Er zijn ook systemen specifiek voor horeca. Die zijn geschikt om warmte uit vette lucht van de afzuigkap te halen, en deze af te geven niet alleen aan tapwater, maar ook ruimteverwarming, of spoelwater voor bijv. een vaatwasser.

Milieuaspecten

Een energiebesparing van 20 tot 40% ten opzichte van een HR-ketel (met een rendement van 60 tot 65% voor warmtapwater) is te halen. In de praktijk blijken sommige warmtepompboilers de minimale temperatuur van 55 °C (eis voor Legionellabestrijding) voor warmtapwater niet te kunnen halen zonder steeds na te verwarmen.

Gemiddeld verbruikt een warmtepompboiler voor de verwarming van tapwater 35% elektriciteit en 65% gratis warmte. Uit deze percentages volgt dat het rendement van een warmtepompboiler 100 tot 130% is (inclusief het rendement van de opwekking van elektriciteit voor naverwarmen).

Financiële aspecten

De investeringskosten voor een warmtepompboiler zijn € 3.000 tot € 5.000.
Daarmee wordt 20 tot 40% op de energiekosten van warm tapwater bespaard.

De warmtepompboiler en de warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel staan op de Energielijst (2022, code 211102 en 211106) en komt daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45,5% (2022) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/eia.

(Lucht-water) warmtepompen, waaronder warmtepompboilers, komen, in bestaande gebouwen, in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Lucht-lucht warmtepompen komen niet in aanmerking voor ISDE. Je kunt subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor warmtepompen ligt deze tussen de € 500 en € 2.500. Je komt niet in aanmerking voor ISDE als je voor dit apparaat ook EIA gebruikt. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/isde.

Bron: Uneto-VNI, Milieucentraal, Stichting Stimular

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.