Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In iedere intramurale instelling wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. MPZ heeft informatie verzameld en instrumenten ontwikkeld om beheer en begrip van veilig werken met deze stoffen te verbeteren.

Op dit deel van de website vindt u informatie over:

Ons ziekenhuis heeft met het MPZ een contract afgesloten voor het gebruik van de database gevaarlijke stoffen. Laboratoria kunnen met behulp daarvan uit oogpunt van milieu en arbo een goed beheer voeren over de gevaarlijke stoffen.
Franca Kerstens, Diakonessenhuis