Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In iedere intramurale instelling wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. MPZ heeft informatie verzameld en instrumenten ontwikkeld om beheer en begrip van werken met deze stoffen te verbeteren. Op deze website vindt u informatie en instrumenten voor directie, leidinggevenden en medewerkers in de zorg om veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

E-learning gevaarlijke stoffen

MPZ heeft factsheets en toetsen over gevaarlijke stoffen opgesteld voor een 8-tal afdelingen en één voor leidinggevenden in de zorg. Deze toetsen vindt u per doelgroep via onderstaande links. Het beschikken over de basiskennis zoals genoemd in de factsheets bevordert het veiliger werken in de zorg.

Over de toetsen

  • De toets kost 10 minuten;
  • U vult uw naam en emailadres in, want daarmee worden uw antwoorden tijdelijk bewaard zodat u de toets vaker kunt doen, of later kunt afmaken;
  • U beantwoordt de 12 tot 20 vragen, afhankelijk van de specifieke toets;
  • U krijgt aansluitend direct de antwoorden in beeld: groen is goed, rood is fout, lees de toelichting;
  • U vraagt tot slot (desgewenst) het certificaat aan. Uw leidinggevende kan dit van u vragen.

Per e-mail krijgt u dit certificaat binnen enkele minuten toegestuurd. Voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat is dat u tenminste 80% van de vragen goed beantwoordt. De toetsen per afdeling vindt u onderstaand onder doelgroepen.

MPZ wenst u veilig werken met gevaarlijke stoffen in de zorg!

Ons ziekenhuis heeft met het MPZ een contract afgesloten voor het gebruik van de database gevaarlijke stoffen. Laboratoria kunnen met behulp daarvan uit oogpunt van milieu en arbo een goed beheer voeren over de gevaarlijke stoffen.
Franca Kerstens, Diakonessenhuis