Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Op dit deel van de website vindt u informatie over:

Ons ziekenhuis heeft met het MPZ een contract afgesloten voor het gebruik van de database gevaarlijke stoffen. Laboratoria kunnen met behulp daarvan uit oogpunt van milieu en arbo een goed beheer voeren over de gevaarlijke stoffen.
Franca Kerstens, Diakonessenhuis