Voor Arbo-Milieucoördinator

Goede omgang met gevaarlijke stoffen is een belangrijk thema voor milieu en veiligheid in zorginstellingen. Dit vraagt van de Arbo-Milieucoördinator een actieve rol in informeren van alle medewerkers. MPZ heeft daartoe per afdeling en doelgroep factsheet en een e-learning module ontwikkeld:

Checklist veilig werken met gevaarlijke stoffen

Om de stand van zaken in de instelling over veilig werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen is een Checklist MAC voor Milieu-Arbo coördinatoren ontwikkeld met aandachtspunten.