Gevaarlijke Stoffen

Dit dossier geeft informatie over het beheer van en de omgang met gevaarlijke stoffen in de zorg.

Gevaarlijke Stoffen Applicatie
MPZ heeft voor zorginstellingen de Gevaarlijke Stoffen Applicatie (GSA) ontwikkeld. Dit is een zorgspecifieke databank met informatie over de veilige omgang met de gevaarlijke stoffen waarmee gewerkt wordt. De GSA geeft o.a. aan wat te doen bij incidenten en welke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. De databank bevat veiligheidsinformatiebladen (VIB) en werkinstructiekaarten (WIK) van alle gebruikte stoffen.

E-learning
MPZ heeft factsheets en toetsen over gevaarlijke stoffen opgesteld voor een 8-tal afdelingen en één voor leidinggevenden in de zorg. Het beschikken over de basiskennis zoals genoemd in de factsheets bevordert het veiliger werken in de zorg. Klik hier voor de E-learning.

Volgende

Documenten

Bekijk alle categorieën