Energy Efficiency Directive (EED)

Zorginstellingen met meer dan 250 fte zijn vanuit de Europese wetgeving EED verplicht tot het opstellen van een 4 jaarlijks energiebesparingsrapportage op concernniveau. In 2019 heeft het ministerie van EZK deze taak bij de gemeenten weggehaald en bij de RVO neergelegd.

Het instrument de Milieuthermometer Zorg geeft vrijstelling voor deze rapportageplicht op alle locaties waar een certificaat van de Milieuthermometer behaald is. Dit geldt vanaf niveau brons.

Zorginstellingen zonder Milieuthermometer certificaat (op alle locaties) moesten vóór 31 december 2020 een EED-auditrapport ingeleverd hebben. De zorg heeft hiervoor een alternatief met RVO afgesproken, waarbij ook direct een CO2 Routekaart opgesteld wordt. Zo slaat u twee vliegen in één klap:

  • TNO heeft voor de ziekenhuizen een handleiding voor de routekaart CO2-reductie opgesteld welke ook ingezet kan worden als EED-rapportage.
  • Voor de care is met de branches en RVO afgesproken dat een ingevulde CO2-reductietool met een EED oplegger voldoet

Kijk voor meer informatie hierover in het dossier Energie & Vastgoed. RVO is janauri 2021 gestart met handhaving EED, zorginstellingen hebben tot uiterlijk 31 maart om de EED in te leveren.

Vorige // Volgende

Documenten

Bekijk alle categorieën