Arbowet

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is de arbowet belangrijk vanwege met name twee punten:

  • Het creëren van een gezonde leef- en werkomgeving, niet alleen voor werknemers, maar ook voor patiënten, cliënten en bezoekers.
  • Het werken met gevaarlijke stoffen en de risico’s voor menselijke gezondheid en milieuverontreiniging

Gezonde Leef- en werkomgeving
Een gezonde leef- en werkomgeving zorgt voor gezonde en gelukkige medewerkers. Factoren die daar aan kunnen bijdragen zijn lucht, licht- en geluidskwaliteit, een voldoende natuurlijke omgeving (binnenplanten, terrein buiten) en voldoende beweging. Vaak zijn direct goede koppelingen met andere duurzaamheidsthema’s te maken. Denk aan het voorkomen van lichtflikkering door het installeren van LED, het bevorderen van biodiversiteit door een groene tuin en reduceren van autogebruik door een goede fietsregeling.

Omgang met gevaarlijke stoffen (CMR)
In het dossier Gevaarlijke stoffen staat meer informatie over de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Voor een speciale categorie gevaarlijke stoffen, de zogenaamde CMR-stoffen, gelden aanvullende verplichtingen vanuit de Arbowet. Als medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan stoffen met een CMR classificatie dan moet de werkgever hiervan op persoonsniveau een registratie bijhouden, zodat men in de toekomst een verband kan leggen tussen werk en de ziekte van een werknemer. Lees in het document Arbowet en persoonsregistratie CMR-stoffen, 2021, MPZ hoe zorginstellingen kunnen voldoen aan deze eis met behulp van de Gevaarlijke Stoffen Applicatie van MPZ.

Vorige // Volgende

Documenten

Bekijk alle categorieën