Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit (nu nog onderdeel van de Wet Milieubeheer) schrijft voor dat alle bedrijven en organisaties het milieu moeten ontzien en alle maatregelen moeten nemen die zich in redelijke termijn, lees 5 jaar of 10 jaar bij nieuwbouw, terugverdienen. De gemeente is het bevoegd gezag en kan iedere zorgorganisatie een uitvoeringsplan vragen voor energiemaatregelen. Kijk op AIM Online om te zien welke onderdelen van het acitiviteitenbesluit voor u relevant zijn.

Erkende Maatregelen voor Energiebesparing
De overheid heeft begin 2019 een lijst met erkende maatregelen energiebesparing gepubliceerd voor de zorg (de EML). Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij deze lijst maatregelen uitvoeren. Er zijn maatregelen voor zelfstandig moment (direct uit te voeren, uiterlijk binnen 2 jaar) en maatregelen voor een natuurlijk moment (bij renovatie of vervanging).

Informatieplicht
Het ministerie van EZK heeft een informatieplicht in wetgeving vastgelegd. Voor alle vestigingen met meer dan 25.000 m3 aardgasverbruik en/of meer dan 50.000 kWh elektraverbruik moet iedere 4 jaar via het E-loket van de RVO uiterlijk gerapporteerd zijn wat de status is van de erkende maatregelen energiebesparing. In 2019 was hiervan de eerste ronde, de volgende ronde vindt plaats in 2023.

Opslag van gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen in zorginstellingen brengen serieuze risico’s voor mens en milieu mee wanneer er niet adequaat mee omgegaan wordt. Voor het opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen in verpakking gelden daarom algemene rijksregels. Deze zijn onder andere opgenomen in de PGS-richtlijnen en de Europese ADR wetgeving. Vanwege de omvang en impact van gevaarlijke stoffen in de zorg is hier een apart dossier Gevaarlijke Stoffen van gemaakt. Lees daar de details van de wetgeving.

Vorige // Volgende

Documenten

Bekijk alle categorie├źn