Energie

Dit hoofdstuk wordt in de Milieuthermometer oktober 2018 vernieuwd.

Belangrijke verplichte eisen voor energiebesparing worden: