[OUD] Milieumanagement

De instelling moet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Dit betekent:

  1. De instelling beschikt over een register met van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving (inclusief de kernenergiewetgeving, vanwege ioniserende straling)
  2. De instelling beschikt indien van toepassing over een geldige milieuvergunning en lozingsvergunning en voldoet aan de hierin gestelde eisen. Indien de instelling onder het activiteitenbesluit valt, voldoet het aan de daarin gestelde eisen.

Voor de care is hiervoor een Overzicht wetgeving voor zorginstellingen, augustus 2019, auteur OD IJmond en MPZ.

Daarnaast schrijft de Milieuthermometer voor dat instellingen moeten beschikken over een:

MVO-, duurzaamheids- of milieubeleid.

Hiervoor kunt u het Format beleidsnota duurzaamheid (versie s.5), 2019 gebruiken.

Milieu- of duurzaamheids- actieplan

? kan door Care instellingen meteen als actieplan gebruikt worden door de laatste drie kolommen goed in te vullen en bij te houden.

Duurzaamheidsbeleid ten aanzien van realiseren duurzaam vastgoed

Zie het MPZ Format duurzaam vastgoedbeleid, 2018, MPZ.

Monitoringssysteem

De instelling registreert milieugegevens met de Milieubarometer of vergelijkbaar. Hiermee volgt direct een correct berekende CO2-footprint. Via MPZ kunt u gratis starten met de Milieubarometer.

Energiebesparingsplan

De instelling beschikt over een meerjaren energiebesparingsplan (EBP) van maximaal 4 jaar oud
en/of voldoet aan de Energy Efficiency Directive (EED).

Milieucoordinator

De instelling beschikt over een milieucoƶrdinator (of vergelijkbare functionaris).
Zie voorbeeld Functieomschrijving Milieucoordinator, MPZ, 2020.

Er wordt jaarlijks een milieuverslag opgesteld.

Zie voor inspiratie de voorbeeld milieujaarverslagen van ziekenhuizen.

Onderstaande documenten helpen u verder bij het opzetten van een goed Milieumanagement:

Documenten

Bekijk alle categorieƫn