EED

Volgens de wet (Energy Efficiency Directive, ofwel EED) moet elke grote zorginstellingen een energieaudit rapportage inleveren bij het bevoegd gezag. Dit kan met het ontwikkelde format van de overheid maar die is erg omslachtig voor zorginstellingen. MPZ heeft zich ingezet voor een praktische aanpak en nu zijn er twee door de overheid goedgekeurde alternatieven.

1: De Milieuthermometer Zorg implementeren

De Milieuthermometer is geschikt voor ziekenhuizen én overige zorgingstellingen. De Milieuthermometer verwacht dat zij maatregelen nemen om energie te besparen in hun gebouw en in hun vervoer. Voor ziekenhuizen is het belangrijkste voordeel t.o.v. voldoen aan de EED via een audit dat de verplichte vervoersaudit vervalt. Voor zorginstellingen vervalt ook het maken van de energiebalans en het inventariseren van alle mogelijke energiebesparende maatregelen. De Milieuthermometer geeft structuur en met relatief beperkt inspanning maakt de organisaties veel milieuwinst in combinatie met energie- en kosten besparing. Aan de hand van 17 thema’s integreert u met de Milieuthermometer duurzaamheid in de organisatie. Voor de (EED) thema’s energie en vervoer zijn de verplichtingen als volgt:

 • 50% van de grote locaties certificeren binnen 2 jaar. Deze kunt u kiezen op basis van kengetallen zoals de hoogte van het energiegebruik per vloeroppervlak of de ligging (één in het werkgebied van ieder bevoegd gezag). Overige 50% van de grote locaties liften mee in organisatiebrede verbeteringen.
 • Kleine locaties liften mee op organisatiebrede verbeteringen die voor certificeren van de grote locaties verplicht zijn.
 • Registreren van de volgende gegevens voor de gecertificeerde locaties:
  • m2 vloeroppervlak
  • m3 gebouwinhoud
  • Aantal bedden
  • Aantal fte
  • Energieverbruik per jaar
  • kWh
  • m3 aardgas
  • GJ stadverwarming
  • (of anders)
  • Brandstoffen eigen zakelijk vervoer
  • CO2-footprint
 • Maatregelen voor reduceren van gebouwgebonden energiegebruik uitvoeren:
  • Erkende Maatregelen
  • Rendement WKK (eis 3)
  • Good housekeeping (eis 19)
  • Lijst vervangings-investeringen (eis 20)
 • Drie maatregelen naar keuze uitvoeren om vervoersbewegingen terug te dringen en te verduurzamen.

Lees meer over de Milieuthermometer Zorg.

2: Het EED format voor de zorg

(!>/media/medialibrary/2016/07/format-energie-audit.jpg!)
2020: het format wordt aangepast tbv eisen EED 31 december 2020.

Dit format is gericht op doen en minder op onderzoek, dan met het format dat door de overheid is opgesteld. Hierdoor kunnen de meeste instellingen met eigen medewerkers aan de slag, zonder of met beperkte hulp van externe adviseurs. Deze praktische aanpak is alleen geschikt voor zorginstellingen en niet voor ziekenhuizen.
Om te voldoen aan de EED via het format moet u ten minste:

 • Eén vestigingsrapport opstellen per grote locatie.
 • Voor alle kleine locaties (uitgezondert locaties met alleen een woonfunctie en geen zorgfunctie):
  • Eén rapport opstellen voor locaties samen
  • Checklijst met Erkende Maatregelen per locatie scoren (korte checklist)
  • Overzicht met bouwkundige staat van alle locaties maken
 • Registreren van de volgende gegevens voor alle grote locaties is het zelfde als bovenstaand, met aanvullend:
  • Bouwkundige staat
  • Beschrijving van de organisatie
  • Een lijst met 58 maatregelen voor reduceren van gebouwgebonden energiegebruik doorlopen en inplannen van maatregelen die van toepassing zijn.

MPZ heeft intussen ruime ervaring met het format en feedback van zorginstellingen en hun adviseurs. De beste tips hebben we voor u op een rijtje gezet:

 • In de maatregelenlijst vindt u de checklists voor grote én kleine vestigingen. Kopieer de tabbladen per vestiging voor een overzichtelijk werkdocument voor heel uw instelling
 • Voeg in 4.2 van de locatierapporten kengetallen toe, zoals elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak. Hierdoor ziet zowel bevoegd gezag als de locatiemanager snel of het elektriciteitsgebruik conform verwachting is.
 • Neem het elektriciteitsgebruik per maand en eventueel per kwartier ook op in de bijlage. Zo wordt het rapport compleet en heeft u alle gegevens in één document bij elkaar.
 • Bij 4.2.2. graaddagcorrectie: gebruik hier kengetallen, bijvoorbeeld m3 aardgas per graaddag. Zo krijgt u snel een beeld van de relatieve toe- of afname van het gasverbruik over de afgelopen jaren.

Informatie over het EED format vindt u in onderstaande

Documenten

Bekijk alle categorieën