EED

Volgens de wet (Energy Efficiency Directive, ofwel EED) moet elke grote zorginstellingen een energieaudit rapportage inleveren bij het bevoegd gezag. Dit kan met het ontwikkelde format van de overheid maar die is erg omslachtig voor zorginstellingen. MPZ heeft zich ingezet voor een praktische aanpak en nu zijn er twee door de overheid goedgekeurde alternatieven.

1: De Milieuthermometer Zorg implementeren

De Milieuthermometer is geschikt voor ziekenhuizen én overige zorgingstellingen. De Milieuthermometer verwacht dat zij maatregelen nemen om energie te besparen in hun gebouw en in hun vervoer. Voor ziekenhuizen is het belangrijkste voordeel t.o.v. voldoen aan de EED via een audit dat de verplichte vervoersaudit vervalt. Voor zorginstellingen vervalt ook het maken van de energiebalans en het inventariseren van alle mogelijke energiebesparende maatregelen. De Milieuthermometer geeft structuur en met relatief beperkt inspanning maakt de organisaties veel milieuwinst in combinatie met energie- en kosten besparing. Aan de hand van 17 thema’s integreert u met de Milieuthermometer duurzaamheid in de organisatie. Voor de (EED) thema’s energie en vervoer zijn de verplichtingen als volgt:

 • 50% van de grote locaties certificeren binnen 2 jaar. Deze kunt u kiezen op basis van kengetallen zoals de hoogte van het energiegebruik per vloeroppervlak of de ligging (één in het werkgebied van ieder bevoegd gezag). Overige 50% van de grote locaties liften mee in organisatiebrede verbeteringen.
 • Kleine locaties liften mee op organisatiebrede verbeteringen die voor certificeren van de grote locaties verplicht zijn.
 • Registreren van de volgende gegevens voor de gecertificeerde locaties:
  • m2 vloeroppervlak
  • m3 gebouwinhoud
  • Aantal bedden
  • Aantal fte
  • Energieverbruik per jaar
  • kWh
  • m3 aardgas
  • GJ stadverwarming
  • (of anders)
  • Brandstoffen eigen zakelijk vervoer
  • CO2-footprint
 • Maatregelen voor reduceren van gebouwgebonden energiegebruik uitvoeren:
  • Erkende Maatregelen
  • Rendement WKK (eis 3)
  • Good housekeeping (eis 19)
  • Lijst vervangings-investeringen (eis 20)
 • Drie maatregelen naar keuze uitvoeren om vervoersbewegingen terug te dringen en te verduurzamen.

Lees meer over de Milieuthermometer Zorg.

2: Het EED format voor de zorg

Voor het EED rapport heeft RVO een uitgebreid format beschikbaar gemaakt. Dit format is meer gericht op de overheid sluit niet goed aan op ons werk.

Om dubbel werk te voorkomen hebben MPZ en TNO een passend format gemaakt vanuit de portefeuilleroutekaart dat aansluit op de EED en gebruikt kan worden als invulling van de EED-plicht. Dit format is gericht op doen en minder op onderzoek, dan met het format dat door de overheid is opgesteld. Hierdoor kunnen de meeste instellingen met eigen medewerkers aan de slag, zonder of met beperkte hulp van externe adviseurs.

Voor ziekenhuizen
Ziekenhuizen kunnen met de handleiding en het TNO format voor de portefeuille routekaart aan de slag. Dit kunt u downloaden op www.dezorgduurzaam.nl. Alleen voor zakelijk vervoer moet nog een extra hoofdstuk worden toegevoegd. De EED vraagt niet naar woon-werkverkeer, patiënten-vervoer en bezoekersverkeer.

Voor care-instellingen en revalidatiecentra
Care instellingen en revalidatiecentra kunnen een ingevulde CO2 Reductietool met een beknopt EED-format gebruiken als invulling van het EED-rapport. Met RVO en het ministerie van EZK zijn afspraken over dit format gemaakt. De branches (NVZ, Actiz, VGN en GGZ Nederland) ondersteunen deze aanpak. Het EED-format (2020) kunt u hier downloaden op de website van het EVZ. De CO2 Reductietool is hier te downloaden.

Wij raden u sterk aan de portefeuilleroutekaart op te stellen. De zorg heeft afgesproken hiermee aan te tonen te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord. Voor de EED volstaat eind dit jaar een concept versie van de routekaart.

Voor vragen kunt u bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg terecht.

Aanvullende informatie

Documenten

Bekijk alle categorieën