Terug naar zoekresultaten

Zonnebuizen (of buisvormige zonnecellen)

Beschrijving

Photo-voltaïsche systemen (PV) zetten zonnestraling om in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit wordt in eerste instantie gebruikt voor het gebouw waarop het systeem is geplaatst. Bij een overschot aan elektriciteit wordt er terug geleverd aan het net. Afhankelijk van de meter en afspraken met de energieleverancier wordt dit verrekend.

Zonnebuizen of buisvormige zonnecellen bestaan uit buizen met een dunne film van zonnecellen. De buizen worden toegepast in combinatie met witte of reflecterende daken. Hierdoor kaatst ook indirect zonlicht terug op de buizen. Dit verhoogt het rendement. Bijkomende voordelen van zonnebuizen zijn:

  • Windbestendig
  • Zuidelijke oriëntatie is niet noodzakelijk

Toepasbaarheid

Van toepassing in combinatie met witte of reflecterende daken.

Milieu aspecten

De milieuwinst van zonnecellen is dat er elektriciteit wordt opgewekt en minder fossiele brandstoffen gebruikt worden ten opzichte van conventionele elektriciteitsopwekking. Hierdoor is de CO2-uitstoot lager.

Zonnebuizen hebben een theoretisch rendement dat per m2 20% hoger is dan conventionele zonnepanelen, wanneer de panelen op een wit dak geplaatst worden. De techniek is echter nieuw en nog in ontwikkeling. Het werkelijke rendement is daarom nog niet duidelijk.

Financiële aspecten

Zonnebuizen hebben een lagere montagekosten dan conventionele panelen, doordat geen maatregelen genomen hoeven worden om de panelen windbestendig te maken. Indien je nog geen wit dak hebt, dan lopen de kosten voor montage wel op. De kosten van de panelen zelf zijn wel hoger. Gemiddeld zijn de kosten daarom vergelijkbaar met conventionele PV-panelen.

Fiscaal voordeel en subsidie

Deze maatregel komt in aanmerking voor EIA óf (!) Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Je kiest zelf welke regeling voor jou het meest interessant is.

Zonnepanelen staan op de Energielijst (2020, code 251102) en komen daarom, onder voorwaarden, in aanmerking voor Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit betekent dat je een extra bedrag ter grootte van 45% (2020) van het investeringsbedrag ten laste mag brengen van de winst. Zie voor meer informatie www.rvo.nl/energie-investeringsaftrek.

SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie ten opzichte van de kostprijs van grijze stroom. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks aangepast, in 2015 krijgt de eigenaar 7 tot 14 eurocent per opgewekte kWh. De subsidie heeft een looptijd van meerdere jaren. Bedrijven en non-profit instellingen komen in aanmerking. Zie voor meer informatie www.RVO.nl/sde.

Aanvullende informatie

Andere technieken om energie uit zonlicht op te wekken zijn:

Bron: Stichting Stimular

De maatregel is afkomstig van Stimular.nl, een website die actueel gehouden wordt door Stichting Stimular. Op Stimular.nl vindt u nog meer besparingstips, voorbeelden en inspiratie, ook voor andere branches.