Veelgestelde vragen – MPZ CO2 Reductietool Zorg

Is het opstellen van de CO2 reductie routekaart 2030 verplicht?
Ja, de zorgsector heeft met het rijk afgesproken dat instellingen in plaats van extra wetgeving vooralsnog zelf aan de slag gaan met een eigen routekaart. In plaats van alle huisvesting een beetje gaan aanpakken kan je nu met je eigen LTHP en duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen de beste keuzes maken om de doelen te halen. Dit kost iedereen minder tijd en minder geld, en levert met elkaar meer op.

Wanneer en bij wie moet ik de routekaart inleveren?
Daar wordt nog met de ministeries overleg over gevoerd.
De eerste stap is dat ieder een concept routekaart gaat opstellen, en deze ervaring bijeen wordt gebracht. Zo krijgt de sector inzicht in plannen en knelpunten.

Wat is de relatie met de wettelijke informatieplicht en EED?
Informatieplicht en EED is huidige wetgeving opgesteld voor alle bedrijven. In wezen voor de zorg al achterhaald als u met de eigen routekaart aan de slag bent. In 2021 wordt de wetgeving herzien en hopen we hiervan verlost te worden. Tot die tijd is er helaas een dubbeling.

Wat is de relatie met de Milieuthermometer Zorg?
Eén van de criteria van de Milieuthermometer zorg is voldoen aan wetgeving (informatieplicht, uitvoeren erkende maatregelen, EED) en een routekaart 50% CO2 besparen 2030, in lijn met het klimaatakkoord.
Om aan de informatieplicht te voldoen gaat het er in 2019 vooral om de maatregelen in beeld krijgen om uit te voeren (voor de grote locaties met energieverbruik > 50.000kWh).
Voldoen aan een routekaart CO2 reductie is in de Milieuthermometer tot 2021 een “extra” en daarna ook voor de Milieuthermometer verplicht. Daarmee wordt je alvast gestuurd om de kennis in huis te halen voor de toekomst. Energieneutraal vastgoed bouwen komt er rap aan.
Het keurmerk Milieuthermometer Brons geeft alvast wel vrijstelling voor de EED rapportage.

[invulling volgt september 2019]