Wie werken met de Milieuthermometer Zorg


Tientallen zorginstellingen in het hele land werken met de Milieuthermometer Zorg aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. In 2012 zijn de eerste ziekenhuizen gecertificeerd:

  • OLVG Ziekenhuis en Amstelland Ziekenhuis behaalden zilver (inmiddels goud)
  • Gelre Ziekenhuizen behaalde voor haar 2 locaties brons (inmiddels zilver)

De groep blijft groeien, intussen zijn er ruim 200 certificaathouders. Binnen MPZ geven bijna alle leden aan met te werken met het schema.

De Milieuthermometer Zorg maakt concretisering van het milieubeleid met heldere doelen mogelijk
OLVG