HVO-Querido haalt voor alle 24-uurslocaties Milieuthermometer brons

Op 3 maart 2015 heeft HVO-Querido het bronzen keurmerk van de Milieuthermometer ontvangen. Met deze certificering is HVO-Querido de eerste zorginstelling in het land, buiten enkele ziekenhuizen, die met het bronzen certificaat voldoet aan extra milieueisen voor alle 24-uurs voorzieningen. Liefst 17 grote locaties in Amsterdam vallen daaronder.

HVO-Querido is een organisatie in Amsterdam die hulp biedt aan mensen in een kwetsbare positie en neemt daarbij de verantwoordelijkheid om, waar mogelijk, een adequate bijdrage te leveren aan mens en milieu. Bestuurder Clemens Blaas vindt dat het leveren van goede zorg verder gaat dan de ondersteuning van mensen, maar zich ook uitstrekt tot de omgeving waar wij allen gebruik van maken.
Op de foto bovenaan hebben de locatievertegenwoordigers zojuist het certificaat voor hun afdeling in ontvangst genomen.

Op naar zilver

Het behalen van het brons smaakt naar meer. HVO-Querido streeft naar een continu verbeterende bedrijfsvoering en duurzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van. Deze ambitie wordt in het kader van de Milieuthermometer vorm gegeven door in 2015 de ingezette verbeterslag verder uit te bouwen door te gaan voor het zilver.

Een mooi verslag is in april 2016 gepubliceerd in het blad Zorginstellingen.

zie ook: http://hvoquerido.nl/hvo-querido-behaalt-bronzen-milieucertificaat