Opleiding duurzaamheidscoordinator

Duurzaamheidsdoelstellingen staan ook in 2017 hoog op de agenda van instellingen. De rol van de duurzaamheidsco├Ârdinator wordt steeds groter en ook complexer. Het gaat niet alleen meer om een goed afval-of recyclingsbeleid. Er wordt steeds meer van u verwacht op het gebied van inkoop, aanbesteden, projectmanagement, communicatie en compliance.

Als gevolg van het Grondstoffenakkoord en het Energieakkoord zal er meer dan ooit tevoren met andere afdelingen moeten worden samengewerkt. Energie met Milieu, Leefbaarheid met Ruimte, Inrichting Woonwijken met Infrastructuur en Klimaat met Rioleringen. Het integreren van taken om duurzaamheid te bereiken, ligt bij diverse personen en functies.

Wilt u uw kennisniveau verhogen? Dan kunt u een opleiding volgen bij een van de onderstaande opleidingsinstituten: