Utrechtse zorginstellingen werken aan een gezond milieu

Negen Utrechtse zorginstellingen, het Milieuplatform Zorgsector en de gemeenten Utrecht en Zeist ondertekenen op 25 november 2016 met elkaar een lokaal convenant en de landelijk Green Deal ‘Op weg naar duurzame zorg’. Ieder wil vanuit eigen verantwoordelijkheid invulling geven aan de Utrechtse ambitie om in 2030 klimaatneutraal en duurzaam te zijn.

De twaalf organisaties zijn trots op dit resultaat en leveren elk inzet om de doelstellingen te halen. De Milieuthermometer Zorg geeft daarvoor belangrijke handvatten. Naast het besparen van energie leidt het ook tot positieve effecten op o.a. binnenklimaat, voedselverspilling, schoon vervoer en afvalpreventie.

Gezonde stad

Voor de gemeente Utrecht vindt deze ondertekening plaats vanuit de ambitie ‘bouwen aan een gezonde toekomst’. Utrecht nodigt de zorginstellingen uit hieraan bij te dragen. Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid): “Bij zorginstellingen draait het om gezondheid van haar bewoners. Door duurzaam en lokaal voedsel te serveren, een groene omgeving in te richten en bewoners te laten participeren in de maatschappij, dragen ze bij aan de gezondheid van inwoners en daarmee ook aan een gezonde stad.”

De negen zorginstellingen realiseren zich dat ze grootverbruikers zijn van energie, water, voedsel en grondstoffen en dat hun bedrijfsvoering ongewenste belasting van het milieu veroorzaakt. De deelnemende zorginstellingen zijn Altrecht, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Careyn, Diakonessenhuis, De Hoogstraat Revalidatie, Van der Hoeven kliniek, Rijnhoven en Vecht en IJssel.

Het Milieuplatform Zorgsector, een landelijke vereniging van zorginstellingen gericht op duurzaamheid, voorziet de deelnemende zorginstellingen van kennis en instrumenten voor het nemen van maatregelen voor een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg. Bijvoorbeeld zorg MPZ via de landelijke green deal voor het delen van goede voorbeelden uit de zorg uit heel het land.

Milieuthermometer Zorg

Deze samenwerkingsovereenkomst loopt drie jaar waarin de zorginstellingen de tijd krijgen om aan de criteria van de Milieuthermometer Zorg voor duurzame bedrijfsvoering te voldoen. Op dit moment hebben ca. 50 zorginstellingen in Nederland een certificaat voor de Milieuthermometer Zorg.

Green deal

De samenwerkingsovereenkomst sluit aan bij de landelijke Green Deal ‘Op weg naar een duurzame zorg’. Ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders gestart zijn met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Intussen hebben al meer dan 90 organisaties zich aangesloten bij de green deal.