Afval door het riool bij ADRZ

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis gaat als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland definitief werken met po’s, urinaals, maatkannen en spuugbakjes die via de riolering worden afgevoerd. Na een proefperiode heeft het ADRZ de vergunning binnen en worden de po-spoelers de komende tijd gefaseerd vervangen door units die de disposables vermalen.
De papieren disposables worden door een pulp disposables unit vermalen en via de riolering afgevoerd. Tijdens de proef controleerde het Waterschap de waterafvalstromen van het ziekenhuis om na te gaan welke invloed de pulpproducten hebben op de waterzuivering. De Afdeling Infectie- preventie van het ADRZ onderzocht de hygiëne. De afdeling techniek heeft bekeken of het rioleringsysteem de afvoer van deze pulpproducten aankon. Alle onderzoeken gaven een positief resultaat.

De aanschaf is goedkoper en duurzamer. De papieren disposables en pulp disposables units worden geleverd door NewCompliance Vernacare.