Antwoord inspectie ILenT aan MPZ over standpunt etikettering cytostatica

De inspectie ILenT heeft kennisgenomen van het standpunt van MPZ. In 2014 zal ILenT dit onderwerp nader onderzoeken en bij de komende inspectieronde bij ziekenhuizen niet gaan handhaven. MPZ houdt de vinger aan de pols.