BovenIJ ZIekenhuis binnen één jaar van brons naar zilver
Het BovenIJ ziekenhuis heeft binnen één jaar de stap gezet van brons naar het zilveren milieucertificaat. Daarmee is de aandacht voor de duurzame bedrijfsvoering én geborgd én uitgebreid. Steeds meer ziekenhuizen werken met de ‘Milieuthermometer Zorg’: een praktisch systeem dat organisaties handvatten biedt bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De Amsterdamse ziekenhuizen hebben een convenant met de gemeente Amsterdam opgesteld waarin zij zich committeren aan het verbeteren van hun milieuprestaties.

Het Milieuplatform Zorgsector en de SMK (Stichting Milieukeur) hebben het certificatieschema ‘Milieuthermometer Zorg’ ontwikkeld. Adriaan van Engelen, coördinator van het Milieuplatform: “De ziekenhuizen stellen zich ten doel om certificaten te behalen van de ‘Milieuthermometer Zorg’, een instrument om de milieuprestatie en het milieumanagement blijvend te verbeteren en om personeelsleden, cliënten, bezoekers en overheid inzicht te geven in de resultaten.”

Zorg goed voor elkaar
Bestuurder Edwin van der Meer: “We hebben in het BovenIJ ziekenhuis gestimuleerd om met elkaar na te denken over hoe je duurzaam kunt ondernemen in een ziekenhuis. Zo hebben we o.a. zonnepanelen op het dak geplaatst en op een display in de centrale hal kan iedereen zien hoeveel stroom deze panelen opwekken. Ik ben er trots op dat we diverse “groene” stappen hebben gezet en dat nu bekroond zien met een zilveren milieucertificaat. Ons motto ‘zorg goed voor elkaar’ geldt ook voor het milieu.”