Brons voor Altrecht

09-01-2019

Wethouder Victor Everhardt van de gemeente Utrecht (rechts) overhandigt eind 2018 het bronzen milieucertificaat van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) aan Altrecht bestuurder Lex de Grunt (links).

Sinds het najaar van 2016 heeft Altrecht zich gecommitteerd aan de doelstellingen van de ‘Green deal Zorg’ door middel van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Utrecht en het MPZ. Het bronzen certificaat voor de Altrecht gebouwen in Utrecht is de eerste belangrijke mijlpaal in het verduurzamen van de gebouwen en bedrijfsvoering op basis van de methodiek van het MPZ.

Ook met de gemeente Zeist en het MPZ is voor wat betreft de Altrecht gebouwen in Zeist een samenwerkingsovereenkomst getekend. Inmiddels zijn de gebouwen op het Sanatoriumterrein van Altrecht in Zeist ook gecertificeerd voor een bronzen certificaat. Dit betekent dat nu 28 Altrecht gebouwen gecertificeerd zijn.

2019 staat in het teken van het behalen van een zilver certificaat voor de gebouwen in Utrecht.