Certificaat ‘Brons’ voor Revant

Revant, heeft vandaag het certificaat ‘Brons’ van de Milieuthermometer Zorg ontvangen uit handen van wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid. De Milieuthermometer is een handzaam instrument van de vereniging Milieuplatform Zorgsector waarmee zorginstellingen zichtbaar kunnen maken welke duurzame maatregelen ze genomen hebben. Het expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie neemt deel aan de ‘Green Deal Zorginstellingen’ Breda. Revant heeft daarom gekeken waar verduurzaming mogelijk was en is gelijk tot actie overgegaan.


Op de foto ontvangt bestuurder Albert-Jan Mante het certificaat uit handen van de wethouder.

Hiermee laten we zien dat we het als organisatie belangrijk vinden om aandacht te geven aan de impact die we hebben op onze leefomgeving. Met het treffen van duurzame maatregelen werken we aan een schoner milieu, volgens de Milieuthermometer Zorg. We zijn heel trots dat we begin 2018 het niveau Brons hebben behaald.
Albert-Jan Mante (voorzitter RvB), Revant

Op deze foto het uitvoerend team (vlnr): Karel l’Abêe, Martijn Dirken, Kevin Aernouts en Marije van Daal.

Wethouder Paul de Beer: ”Breda wil in 2044 CO2 neutraal zijn. Dat kan de gemeente niet alleen, daar zijn bedrijven, bewoners en ook andere organisaties in de stad bij nodig. Het is goed om te zien dat ook zorginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen in die opgave. Revant is in 2017 als tiende zorginstelling aangesloten bij de Green Deal en heeft nu als tweede in Breda het certificaat behaald met duurzame maatregelen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Een duurzame bedrijfsvoering is niet alleen goed voor het milieu maar drukt ook op termijn de exploitatiekosten. En minder kosten betekent meer geld voor de zorg zelf. Ik feliciteer Revant van harte met dit mooie resultaat en hoop dat ze doorgaan voor zilver en goud!”. De Mileuthermometer kun je zien als een mooi instrument voor zelfcontrole.

Duurzame maatregelen Revant

Revant heeft in niet meer dan een half jaar tijd daadkrachtig toegewerkt naar verduurzaming. Zo is er nu een afvalplan waarbij organisch afval apart wordt ingezameld en er zijn ‘afvalpleinen’ opgesteld om afval meer en beter te scheiden. Alle dagelijkse schoonmaakproducten zijn vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven en ook het wasproces van linnen en kleding is aangepast op milieu-eisen. Op het gebied van energie is Revant ook goed bezig: water wordt verwarmd in zonneboilers en led-verlichting neemt stapsgewijs zijn intrede. Met de green deal en een nieuw aangestelde milieucoördinator is er meer aandacht voor energiebesparing en het verbruik zal daardoor nog verder dalen.

Green Deal Zorginstellingen

Sinds november 2015 hebben 10 zorginstellingen en een ziekenhuis in Breda de Green Deal: ‘Op weg naar duurzame zorg’ getekend. Hiermee beloofden zij in drie jaar alle locaties in Breda voor het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg te certificeren. Landelijk werken 135 overheids- en zorginstellingen samen en hebben de ambitie uitgesproken dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

De landelijk green deal leidt tot een nieuwe aanpak in de zorg waarin de lokale aanpak in Breda laat zien dat zorginstellingen aan de slag gaan. In Nederland zijn al 9 regio’s zo bezig. Dit leidt in 2018 ook tot de stap dat ministeries en zorgbranches de regie gaan nemen tot de route naar energieneutraal en duurzaamheid in de zorg.

Bron: MPZ en Gemeente Breda, 28 februari 2018