Cijfers Milieubarometerbenchmark over 2016 beschikbaar

De anonieme milieucijfers van ziekenhuizen die deelnemen aan de Milieubarometerbenchmark zijn beschikbaar voor alle leden van MPZ (zie onderstaand document). Deze zijn anoniem gemaakt, zodat ze gebruikt kunnen worden om de eigen kengetallen aan te spiegelen. Deelnemers aan de benchmark krijgen ook de namen van de ziekenhuizen te zien, zodat ze kunnen vergelijken met dat ziekenhuis waar hun eigen ziekenhuis het meest op lijkt.

Nadere toelichting op de benchmark leest u op de Milieubarometerwebsite.

De benchmark wordt jaarlijks in juni gemaakt. Ook meedoen? Meld je aan bij Hildy Treffers.

Excel Download: ?