Cordaan behaalt voor 6 locaties Milieuthermometer Zilver

Cordaan heeft dit jaar voor zes locaties het Zilveren Milieukeurmerk behaald. Sinds vorig jaar
dragen drie locaties dit certificaat en de aanpak is vervolgens uitgerold. De locaties werken volgens een praktisch milieuzorgsysteem en kopen ook duurzaam in.
Adriaan van Engelen, coördinator van het Milieu Platform Zorgsector (MPZ), reikte de certificaten uit aan de locatiemanagers in bijzijn van de bestuurder Ronald Smidt. Cordaan was vorig jaar de eerste organisatie binnen de langdurige zorg in Amsterdam drie maal ‘zilver’ binnenhaalde. Cordaan heeft duidelijk milieuwinst behaald met energie- en waterbesparende maatregelen en afvalpreventie. Duurzaam inkopen is ook een thema wat flink dat aandacht krijgt.
Het mooie is dat de bestuurder Ronald Smidt vertelde dat de aanpak met de Milieuthermometer en het thema duurzaam nu door Cordaan volledig intern gedragen wordt, terwijl het in 2011 begon met de gemeente Amsterdam als vragende partij. Veranderingen die het keurmerk met zich meebracht waren in het begin moeilijk. Nu is iedereen er trots op.

Green Deal

Cordaan is medeondertekenaar van de landelijke Green Deal Nederland op weg naar een duurzame zorg. In dat kader wordt alweer gedacht aan volgende plannen.

Milieuthermometer zorg

Het keurmerk, ‘de Milieuthermometer Zorg’ is specifiek voor de zorg ontwikkeld door het MPZ en de Stichting Milieukeur. Inmiddels hebben 53 ziekenhuizen en zorgaanbieders in de langdurige zorg door heel Nederland een milieucertificaat ontvangen.