Cursus Duurzaam Inkopen in de zorg

In 2015 deden zes ziekenhuizen en twee GGZ-instellingen mee aan deze praktische cursus. Nu gaan we met een tweede groep instellingen aan de slag. Op dinsdag 25 oktober 2016 start een tweede workshopreeks in Utrecht.

Doelgroep: per instelling een inkoper en de milieucoördinator

Waarom Duurzaam Inkopen?

 • Het hoort bij een duurzame bedrijfsvoering en is verplicht voor niveau Zilver van de Milieuthermometer;
 • Het levert kostenbesparing op langere termijn op (Total Cost of Ownership);
 • Het stimuleert leveranciers om de milieu- en sociale impact van producten en diensten te verkleinen.

Doelen van het project

 • Doorlopen van een praktische aanpak voor Duurzaam Inkopen in de zorg waarmee u invulling geeft aan de eis in de Milieuthermometer;
 • Introductie van sociale aspecten zoals social return en internationale sociale voorwaarden;
 • Delen van kennis en ervaring binnen de groep.

Bijeenkomsten en planning

De groep komt drie keer bij elkaar, in bijeenkomsten van ongeveer drie uur. Daarin worden onderdelen van de aanpak en voorbeelden besproken. De eerste twee bijeenkomsten eindigen met een opdracht waarmee u zelf met de aanpak aan de slag gaat.

 1. Telefonische intake (begin oktober 2016):
  • Stimular belt u over uw kennis, ervaring, knelpunten en vragen ten aanzien van Duurzaam Inkopen
 2. Startbijeenkomst (dinsdag 25 oktober 2016):
  • Eisen duurzaam inkopen in de Milieuthermometer
  • Introductie social return en internationale sociale voorwaarden
 3. Tweede bijeenkomst (november 2016, exacte datum in overleg):
  • Duurzaam inkopen instrumenten
  • Controle van de eisen voor Duurzaam Inkopen
 4. Slotbijeenkomst (december 2016) samen met deelnemers aan het eerder project:
  • Uitwisseling van resultaten en leerervaringen Duurzaam Inkopen

Gevraagde inspanning van deelnemers:

 • Aanwezig zijn bij drie bijeenkomsten (3 uur per bijeenkomst)
 • Twee huiswerkopdrachten (1-4 uur per opdracht, afhankelijk van uw ambitie)
 • Inbrengen van praktijkvragen en voorbeelden uit eigen instelling

Coördinatie en begeleiding

Stichting Stimular, Marjon Olijdam en Marlies Peschier
Deskundig in duurzaam inkopen en milieuzorg bij zorginstellingen.

Meer informatie en aanmelden

MPZ, Adriaan van Engelen, telefoon 010 – 245 03 03
Aanmelden graag vóór 1 oktober 2016 via mail.