De Rijnhoven behaalt Brons

3-4-2019
De BRONZEN appelboom werd gepland ter ere van het behalen van het certificaat!

Certificaat Milieuthermometer Zorg Brons
De Rijnhoven heeft begin 2019 het certificaat Milieuthermometer Zorg Brons behaald voor
haar locaties Vijverhof in Harmelen, Parkhof in Vleuten en Coninckshof in Vleuterweide. De
Rijnhoven is hier ontzettend trots op! Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform
Zorg, heeft het bronzen certificaat op 2 april uitgereikt aan Trudy Prins, bestuurder van De
Rijnhoven. De uitreiking werd feestelijk gevierd in het bijzijn van bewoners van Vijverhof,
medewerkers en genodigden. Met het planten van de eerste appelboom in de nieuwe
fruittuin is deze belangrijke mijlpaal gemarkeerd.

Bewust bezig met Duurzaamheid
De Rijnhoven vindt het belangrijk om bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Met elkaar zijn
de afgelopen jaren meerdere maatregelen uitgevoerd en dat is beloond met het certificaat
Brons. Zo is onder meer de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting, maken we
volledig gebruik van Hollandse windenergie, zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak,
worden oude rollators en rolstoelen opgehaald door een stichting die deze hulpmiddelen
opknapt zodat ze hergebruikt kunnen worden, verminderen we het waterverbruik door
gebruik te maken van waterbesparende kranen en maken we gebruik van minder
milieubelastende reinigingsmiddelen in combinatie met de microvezeltechniek.

De Rijnhoven heeft nu de ambitie voor nóg duurzamere zorg en gaat voor zilver
De Milieuthermometer is speciaal ontwikkeld voor de zorgsector. Zorginstellingen kunnen
drie verschillende niveaus behalen: brons, zilver en goud. Bij het behalen van brons laat een
organisatie zien te voldoen én net iets meer te presteren dan de wettelijke vereisten. Met
zilver gaat De Rijnhoven in 2019 een stap verder werken aan duurzaamheid!

Milieuthermometer en Green Deal Duurzame Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een gecertificeerd milieumanagementsysteem dat een
duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Eind 2015 tekende De Rijnhoven de “Green
Deal, Nederland op weg naar Duurzame Zorg”, waarna in oktober 2018 ook de Green Deal
Zorg 2.0, het vervolg op de eerste overeenkomst, werd getekend. Samen maken we ons
sterk voor een gezonde toekomst door de klimaataanpak, circulair werken, schoon water en
een gezonde leef- en verblijfsomgeving.