De Zorgcirkel ondertekent de Green Deal

Op donderdag 16 maart ondertekenden de heer R.F.A. Buijs MHA, voorzitter Raad van Bestuur, en mevrouw M. Cremers, lid Raad van Bestuur, de Green Deal “Nederland op weg naar een duurzame zorg” namens De Zorgcirkel. Met deze stap kies de Zorgcirkel voor inzet voor een duurzame bedrijfsvoering aan de hand van de Milieuthermometer Zorg.

“Gemeente Wormerland trots op De Zorgcirkel”

Burgemeester Tange en wethouder Schalkwijk van gemeente Wormerland waren aanwezig bij de ondertekening en enthousiast over de stap van De Zorgcirkel. “De Green Deal sluit prima aan bij de doelen die ons college nastreeft. Wormerland is een prachtige groene gemeente en daar zijn we trots op! Het terugdringen van energiegebruik, het verminderen van afvalstoffen en gebruik van grondstoffen en het meer gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie dragen bij aan het beperken van klimaatveranderingen,” aldus burgemeester Tange.
Samenwerking met omgevingsdiensten Noord-Holland

De tientallen locaties van De Zorcirkel liggen verspreid over een groot deel van Noord-Holland en vallen daardoor onder het bevoegd gezag van zowel Omgevingsdienst IJmond, RUD Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Vertegenwoordigers van de verschillende omgevingsdiensten waren aanwezig bij de ondertekening. Zo zorgt de Green Deal voor samenwerking op een breed vlak.

Green Deal Zorg

Zorginstellingen die de Green Deal ondertekenden hebben de ambitie om eind 2018 bereikte resultaten inzichtelijk te maken, met een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk. Binnen de deal lopen inmiddels vijf regionale aanpakken met tientallen zorgaanbieder (in Amsterdam, Breda, IJmond, West-Holland en Utrecht) waarin gemeenten, omgevingsdiensten en zorginstellingen samen afspraken maken over verduurzaming en toewerken naar een keurmerk. De verwachting is dat er in 2017 nog zeker vijf regio’s bijkomen.

Eerder sloten in de regio IJmond onder andere RKZ, ViVa! Zorggroep, Heliomare, Hartekamp Groep en Stichting SHDH zich aan bij de Green Deal Zorg.

Op weg naar duurzame zorg

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water vervoer en voedsel. Daardoor is er veel winst te behalen. Milieu Platform Zorgsector is de initiatiefnemer van de Green Deal “Nederland op weg naar een duurzame zorg” waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen”.