Deelnemers Green Deal Breda op weg naar Brons

4 november 2015 tekenden 8 Bredase zorginstellingen en het ziekenhuis de green Deal “op weg naar duurzame zorg”. Hiermee beloofden zij in drie jaar alle locaties in Breda voor het bronzen niveau van de Milieuthermometer te certificeren. Hiermee voldoen ze meteen aan de nieuwe energie wetgeving. Intussen is er ruim een jaar voorbij. De instellingen leggen hun ambities vast in milieubeleidsdocumenten en treffen de eerste duurzame maatregelen. Niveau brons komt daarmee voor de eerste locaties in zicht.

Informatie verzamelen

De zorginstellingen hebben in het voorjaar de Milieubarometer ingevuld. Hiermee stellen ze een CO2-footprint op van de eigen organisatie. Met de online tool kunnen de instellingen makkelijk prioriteiten stellen en straks precies het effect van de besparende maatregelen volgen. Het verzamelen van de benodigde informatie is een uitdaging. Gegevens over energie, vervoer, water en afval zijn vaak verspreid over de organisatie. Zeker in een grote organisatie is niet duidelijk wie welke informatie heeft. Dit maakt het lastig om de juiste gegevens boven tafel te krijgen. De Milieuthermometer is daarbij een stok achter de deur. Voldoen aan de Milieuthermometer is een afspraak die het bestuur heeft gemaakt. Dit is een goede reden om alle informatie te verzamelen en de administratie voor volgende jaren makkelijker te maken.

Documenten opstellen

Zonder er bewust mee bezig te zijn is bij de zorginstellingen al veel geregeld op gebied van duurzaamheid. Energiebesparing levert ook kostenbesparing op en is daarom vaak al onderdeel van de bedrijfsvoering. Maar ook op afdelingen blijken medewerkers vanuit “voorkomen van verspilling” vaak al veel duurzame maatregelen te nemen. De uitdaging is vooral om kort en bondig op papier te zetten wat er al gebeurt en wat de plannen voor de toekomst zijn. Met behulp van het format van MPZ hebben de meeste instellingen nu een milieubeleidsplan opgesteld.

Maatregelen

Maar het blijft niet bij informatie verzamelen en documenteren. Deelnemende instellingen nemen ook de maatregelen uit de Milieuthermometer. Zo is bij Zuiderhout alle noodverlichting vervangen door LED, omdat deze aan vervanging toe was. Deze maatregel valt op en zorgt voor extra milieubewustzijn bij de medewerkers. Bij Raffy worden alle schoonmaakmiddelen nu duurzaam ingekocht. Ruiterbos en Surplus zijn gestart met reduceren van voedselverspilling. Ruiterbos doet dat met het programma Duurzaam Gezond Aan tafel. Surplus werkt met menu´s die bewoners één of twee keuzes geven. De kwaliteit van deze maaltijden is zo hoog dat ook buurtbewoners graag op locatie Vredenbergh eten. Ziekenhuis Amphia stapte over op 100% Nederlandse groene stroom.

Eerste certificaten in 2017

Grote instellingen met meerdere locaties starten met certificeren van één (hoofd)locatie. MPZ verwacht dat dit vanaf begin 2017 gaat gebeuren. Wouter van Gorp: “Eind 2016 is Surplus klaar voor certificeren van de eerste locatie, eind 2018 moeten alle locaties gecertificeerd zijn.” Dit geldt ook voor Elisabeth: “Op locatie centrum is al wel veel geregeld, omdat het een nieuw pand is. Het is een kwestie van puntjes op de “i” zetten en enkele maatregelen doorvoeren. De grootste klus is het beleid en bijkomende stukken te schrijven. Er wordt toegewerkt naar certificeren in 2017.”