1e exemplaar Draaiboek Grondstoffen en Afval Zorg uitgereikt

23-04-2018

Pieter Tramper van de MPZ Werkgroep Grondstoffen en Afval overhandigde het 1e exemplaar van het Draaiboek Grondstoffen en Afval Zorg op 19 april jl. op de netwerkbijeenkomst van de Green deal Zorg aan Marijke Prins, projectleider green deal 2.0 van het ministerie van VWS.

Aan het Draaiboek Grondstoffen en Afval heeft de Werkgroep 1 jaar gewerkt. Het is een naslagwerk van hoe zorginstellingen om kunnen gaan met afvalstromen met voorbeelden van MPZ leden. De werkgroep ziet het als haar taak om jaarlijks nieuwe kennis aan het draaiboek toe te voegen.

Voor nieuwe medewerkers is het een goede introductie, voor ervaren medewerkers een naslagwerk met veel voorbeelden voor afvalpreventie en duurzame keuzes grondstoffen.

Bij de ontwikkeling van het draaiboek is samengewerkt met Stimular. Een financiële bijdrage van het RWS Vang-Buitenhuis programma maakte dit werk mede mogelijk.

Draaiboek Grondstoffen en Restafval voor intramurale zorg (versie 3), 2020, MPZ