Eerste Utrechtse Zorginstelling haalt bronzen Milieuthermometer Zorg

De Van der Hoeve kliniek heeft voor drie locaties in Utrecht het Bronzen Milieukeurmerk behaald. De locaties werken vanaf nu volgens een praktisch milieuzorgsysteem. Wethouder Victor Everhardt reikte vrijdag 24 november ’17 het keurmerk uit aan Martin Bijker, directeur van Van der Hoeven Kliniek. De Van der Hoeven Kliniek is de eerste organisatie in Utrecht met het keurmerk. Van der Hoeven kliniek heeft duidelijk milieuwinst behaald met energie- en waterbesparende maatregelen en afvalpreventie.

Gezonde stad

Voor de gemeente Utrecht vindt deze uitreiking plaats vanuit de ambitie ‘bouwen aan een gezonde toekomst’. Utrecht heeft in 2016 de zorginstellingen uitgenodigd hieraan bij te dragen. Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid): “Bij zorginstellingen draait het om gezondheid van haar bewoners. Door duurzaam en lokaal voedsel te serveren, een groene omgeving in te richten en bewoners te laten participeren in de maatschappij, dragen ze bij aan de gezondheid van inwoners en daarmee ook aan een gezonde stad.”

De negen zorginstellingen realiseren zich dat ze grootverbruikers zijn van energie, water, voedsel en grondstoffen en dat hun bedrijfsvoering ongewenste belasting van het milieu veroorzaakt. De deelnemende zorginstellingen zijn Altrecht, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Careyn, Diakonessenhuis, De Hoogstraat Revalidatie, Van der Hoeven kliniek, Rijnhoven en Vecht en IJssel.

Het Milieuplatform Zorgsector, een landelijke vereniging van zorginstellingen gericht op duurzaamheid, voorziet de deelnemende zorginstellingen van kennis en instrumenten voor het nemen van maatregelen voor een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg.

Milieuthermometer Zorg

De samenwerkingsovereenkomst in Utrecht loopt drie jaar waarin de zorginstellingen de tijd krijgen om aan de criteria van de Milieuthermometer Zorg voor duurzame bedrijfsvoering te voldoen.

Green Deal

De samenwerkingsovereenkomst sluit aan bij de landelijke Green Deal ‘Op weg naar een duurzame zorg’. Ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders gestart zijn met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Intussen hebben al meer dan 135 organisaties zich aangesloten bij de green deal.