EPBD, verplichte aircokeuring helpt met energiebesparing

Inleiding

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn omvat maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen te stimuleren tot het treffen van energiemaatregelen. De verplichte aircokeuring geldt sinds 2013.

Keuring

De aircokeuring omvat een 5 jaarlijkse keuring van een airconditioningsinstallatie door een gecertificeerd inspecteur. Uitleg over de keuring vind u op de site van RVO. De wettekst staat in de staatscourant.

Het nominaal koelvermogen van 12 kW geldt als ondergrens van het totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau. Gebouwen met meerdere kleinere airco-installaties die gezamenlijk boven de 12 kW uitkomen, vallen daardoor ook onder de keuring. In principe vallen alle airconditioningsystemen die gebruikt worden voor comfortkoeling onder de regeling met uitzondering van verrijdbare airco’s. Dus ook WKO’s, stadskoeling, warmtepompen die gebruikt worden voor koeling e.d. Systemen die (vrijwel) volledig gebruikt worden voor proceskoeling vallen niet onder de keuring.

De keuring omvat een beoordeling van de prestaties van de koudeopwekker en van de capaciteit gelet op de koelbehoefte van het gebouw, de distributie en de afgifte van het airconditioningsysteem.

De deskundige die de keuring uitvoert, verstrekt een concreet advies over mogelijke verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft.
De uitvoering van deze maatregelen behoren niet tot de keuringswerkzaamheden.

Kosten

Er wordt gestreefd naar een kosteneffectieve keuring. De tijd voor het uitvoeren van de keuring hangt af van de omvang van de installatie en het aantal componenten. Als richtlijn wordt gehanteerd dat de kosten beperkt blijven tot 10% van jaarlijkse energiekosten. (Dit is geen absoluut maximum.)

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde tijd en kosten opgenomen voor een inspectie.


Nawoord MPZ

Voor ziekenhuizen met veel koelinstallaties komen de kosten snel uit op kosten van € 5.000 tot €20.000,-. Ervaringen van de keuring bij diverse MPZ leden laten zien dat dit het onderhoud en beheer van deze installaties ten goede komt.

Deze tekst kunt u ook downloaden als pdf: EPBD airco keuring – uitleg, 2019, MPZ.