Uitleg wetgeving Informatieplicht erkende maatregelen energiebesparing

Advies:

Inventariseer op grote locaties of je voldoet aan de 17 erkende maatregelen energiebesparing die direct zijn uit te voeren. Ga daarmee aan de slag. Ga daarna pas aan de slag met de informatieplicht.

Het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ verplicht instellingen om energie te besparen. In 2019 is de Informatieplicht aan het Activiteitenbesluit toegevoegd. Met de Informatieplicht wil de overheid energiebesparing door bedrijven en instellingen versnellen. Bedrijven en instellingen moeten aan het RVO van de overheid rapporteren welke energiemaatregelen zij hebben genomen.

MPZ heeft in oktober 2018 het ministerie EZK gevraagd de zorg uit te zonderen, vanwege het onnodig dubbelen van wetgeving. De zorgkoepels VGN, ActiZ, GGZ-Nederland, de NFU en NVZ hebben zelfs de tweede kamer nog ingeschakeld, dat alles heeft niet gebaat.

Een instellingslocatie (inrichting) valt onder de informatieplicht als de ‘inrichting’ meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt. Je moet dan aan RVO via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen.

Voor het bevoegd gezag is een inrichting een terrein met gebouwen en activiteiten (alles binnen het hek). ‘Losstaande’ woningen en locaties met een verbruik minder dan 50.000 kWh elektriciteit en minder dan 25.000 m3 aardgas vallen niet onder de Informatieplicht.

Hieronder informatie over de vraag wat je moet doen.

Informatieplicht per 1 juli 2019 als de instelling niet de EED plicht heeft

je moet uiterlijk 1 juli 2019 aan het e-loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen.

Informatieplicht per 5 december 2019 als de instelling wel de EED plicht heeft
Als de instelling de plicht heeft een ‘Energie-audit’ op grond van de EED in te leveren, dan heb je voor de informatieplicht uitstel tot 5 december 2019.
Zie voor het uitstel ook de tekst van infomil


Geen informatieplicht als de instelling vergunning-plichtig bent

Sommige ziekenhuizen zijn type C inrichting en zijn vergunning-plichtig. In dat geval is er geen informatieplicht en gelden de eisen uit de vergunning. Care instellingen vallen normaliter onder het Activiteitenbesluit en vallen dan onder de informatieplicht.

Invullen in e-loket
RVO heeft het e-loket, op internet waar de instellingsgegevens kunnen worden ingevuld.

Vragen
• moet je je aanmelden. Antwoord: ja
• moet je alle vragen beantwoorden: Antwoord: beantwoord wat je weet.
• wat gaat de overheid met de antwoorden doen? Die worden ter beschikking gesteld aan bevoegd gezag gemeenten. Wat gemeente doen wordt per gemeente ingevuld.

De zorgbranches hebben met minEZK en RVO afgesproken dat in het e-loket een upload-optie wordt toegevoegd, waardoor het gemakkelijker wordt om eigen data vanuit eigen systemen te uploaden. EZK komt deze afspraak niet na. Er is wel een uploadfunctie maar alleen met een door EZK opgelegd format.

Er zijn en komen tools voor het per locatie inventariseren van de stand van zaken voor voldoen aan erkende maatregelen. Bijvoorbeeld de Milieubarometer , die veel MPZ leden gebruiken. Zie dit als hulpmiddel voor de informatieplicht.

erkende maatregelen zorg uitgelegd
De ‘Erkende MaatregelenLijst voor de zorg’ (EML-zorg) bevat maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar.
Erkende Maatregelenlijst Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, 2019, RVO

MPZ heeft een rapportage opgesteld met extra uitleg van de 34 erkende maatregelen (zelfstandig moment) voor de zorg. Lees

34 Erkende Energiemaatregelen zelfstandig moment voor zorginstellingen, 2019,MPZ

Juli 2019 komt MPZ en de koepels met hulpmiddelen voor het opstellen van energieplannen voor vastgoed voor energiebesparing en inzet duurzame energie. Dit sluit aan bij de EML, de EED en de energietransitie voor 2030 waar de Green Deal duurzame zorg 2.0 op gericht is.