Gelre ziekenhuizen scoort hoog op milieuzorg

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is opnieuw beloond voor haar inspanningen op het gebied van milieuzorg. Voor de tweede keer heeft zij namelijk het zilveren niveau van de Milieuthermometer Zorg behaald. Gelre maakt dus aantoonbaar werk van de zorg voor het milieu en voor een duurzame bedrijfsvoering.

Energiezuinig, milieuvriendelijk en duurzaam inkopen

Wat betekent het behalen van dit certificaat? In ieder geval dat Gelre ziekenhuizen zuinig omgaat met energie en water en minder milieubelastende schoonmaakmiddelen gebruikt. En dat ze kritisch kijkt naar afvalstromen. Ook op het gebied van duurzaam inkopen is het ziekenhuis actief. In alle fasen van het inkoopproces worden milieuaspecten en sociale aspecten toegepast. Gelre kijkt bijvoorbeeld of producten op een milieuvriendelijke manier zijn gemaakt en of de regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden worden nageleefd.

Milieuthermometer

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur. Gelre was een van de eerste ziekenhuizen die in 2013 het zilveren certificaat ontving.

Bron: Zutphense Koerier