Gemeente en Altrecht ondertekenen overeenkomst rond duurzaamheid

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Door energiebesparing, energieneutraal bouwen, afvalscheiding en elektrisch vervoer kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatambities. Om deze verduurzaming te versnellen ondertekenden de gemeenten Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Nieuwegein de Greendeal Duurzame Zorg. Gemeente Zeist, die al eerder toetrad tot deze Greendeal, tekende met Altrecht een samenwerkingsovereenkomst, waarin het invoeren en gebruiken van de Milieuthermometer Zorg centraal staat.

Foto: Wethouder Johan Varkevisser en bestuurder van Altrecht Lex de Grunt.

Op 17 januari kwamen vijf Utrechtse gemeenten en twaalf zorginstellingen samen in het gemeentehuis van Zeist om afspraken te maken over een regionale aanpak en de te nemen maatregelen. Ze gaan kennis en ervaringen delen én intensief samenwerken om zo ook meerderde gemeenten en zorginstellingen te laten aansluiten.

Omdat zorginstellingen vaak regionaal zijn georganiseerd, levert een regionale aanpak voordelen op voor zorginstellingen en gemeenten. Belangrijk is onderlinge voorbeeldwerking en kennisdeling.

De Greendeal

Om de systematische verduurzaming in de zorg te versnellen is in 2015 de Greendeal Duurzame Zorg ontwikkeld. Inmiddels zijn al meer dan 100 partijen in Nederland toegetreden en is door de zorgsector de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld. Zorginstelling die met dit instrument aan de slag gaan ervaren direct de voordelen en worden gestimuleerd tot meer verduurzaming dan wat zij wettelijk minimaal verplicht zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Altrecht tekenende dezelfde dag een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zeist. Lex de Grunt, bestuurder van Altrecht, is enthousiast over de aanpak van de samenwerkende gemeenten. “We hebben in Utrecht positieve ervaringen opgedaan met de Milieuthermometer Zorg. We gaan dit instrument nu ook inzetten om ons vastgoed op het Sanatoriumterrein de komende drie jaar stapsgewijs aan te pakken en klaar te maken voor de toekomst.”

Wethouder Johan Varkevisser van de gemeente Zeist gaat er vanuit dat de komende jaren meer zorgpartijen het goede voorbeeld van Altrecht gaan volgen. “We streven er naar dat het eind van het jaar 25 zorginstellingen in onze regio de samenwerkingsovereenkomst getekend hebben en actief aan de slag gaan met de Milieuthermometer.”

Actiebereidheid

Adriaan van Engelen van Milieuplatform Zorg is optimistisch over de veranderbereidheid van zorginstellingen. “Ik zie dat zorginstellingen het belang van een duurzame bedrijfsvoering onderschrijven. Bestuurders zijn ambitieus, medewerkers staan er achter en cliënten nemen ook liever zorg af bij zorginstellingen die duurzaam zijn. We praten niet meer alleen over duurzaamheid, maar zijn er ook actief mee aan de slag als sector!”