Gemeenten regio Utrecht en zorginstellingen tekenen voor duurzame zorg

25-05-2018

Op 17 mei ondertekenden wethouder Michiel van Liere van de gemeente Houten, wethouder Linda van Dort van de gemeente Stichtse Vecht, wethouder Hans Haring van de gemeente Woerden en dhr. Uitterhaegen namens de Raad van Bestuur Stichting Sint Antonius Ziekenhuis de nationale GreenDeal ‘Nederland op weg naar een duurzame zorg’. Zij sloten zich hiermee aan bij de regionale aanpak Duurzame Zorg. Dit deden zij in de Galgenwaard tijdens de bijeenkomst Duurzame Zorg, voorafgaand aan de Get Connected-Gezond van de Economic Board Utrecht.

Op de bijeenkomst werden ook twee samenwerkingsovereenkomsten duurzame zorg gesloten tussen zorginstellingen, het Milieuplatform Zorgsector en gemeenten:

  • Een overeenkomst tussen het Diakonessenhuis, de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug en het Milieuplatform Zorgsector. Ondertekenaars: Diakonessenhuis – de heer M. Wiesenekker, lid van de Raad van Bestuur, Gemeente Zeist – wethouder Johan Varkevisser, Gemeente Utrechtse Heuvelrug – wethouder Henk Veldhuizen, Milieuplatform Zorgsector – Adriaan van Engelen, directeur.
  • Een overeenkomst tussen het Anthoniusziekenhuis, de gemeenten Nieuwegein, Woerden, Houten, en het Milieuplatform Zorgsector. Ondertekenaars: Antoniusziekenhuis – dhr. H. Uitterhaegen – namens de Raad van Bestuur, gemeente Nieuwegein – wethouder Peter Snoer, gemeente Woerden – wethouder Hans Haring, gemeente Houten – wethouder Michiel van Liere.De Partijen spraken af dat de zorginstellingen in hun locaties in de gemeenten aan de slag gaan met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De gemeenten ondersteunen de zorginstellingen met een community of practice en helpen hen op weg met de eerste stappen. De zorginstellingen spannen zich in voor het behalen van de (met de zorgsector ontwikkelde) Milieuthermometerzorg Brons binnen 2 jaar en Zilver binnen 3 jaar. Zorginstellingen die daaraan voldoen krijgen een lichter handhavingsregime op deze duurzaamheidsthema’s. Hiermee geven gemeenten en zorginstellingen invulling aan de nationale greendeal duurzame zorg.

Regionale aanpak duurzame zorg
De zorgsector is een grote sector met veel vastgoed en is een grootverbruiker van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Door samen te werken aan verduurzaming van de zorg, is veel winst te behalen. De regionale aanpak heeft als doel dat 25 zorginstellingen in de regio Utrecht in 2018 starten met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Duurzame zorg samenwerking breidt zich uit
In de regio startte de gemeente Utrecht 2 jaar terug met de duurzame zorg aanpak. Al snel werd duidelijk dat een gezamenlijke aanpak van gemeenten in de regio wenselijk was omdat de grote zorginstellingen in meerdere gemeenten vastgoed hebben. Mede daarom is in de regio U10 een regionale aanpak duurzame zorg opgestart. Bij de startbijeenkomst op 17 januari 2018 startten de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Nieuwegein en Veenendaal deze aanpak. Met de ondertekening van de GreenDeal Duurzame Zorg sloten ook Houten, Stichtse Vecht en Woerden zich aan en in een aantal andere U10 gemeente wordt deelname nog voorbereid. De provincie Utrecht ondersteunt de aanpak en daarmee kan de aanpak nu in de hele provincie vorm krijgen. Ook de Economic Board Utrecht ‘gezond’ is hierbij betrokken.

Bron: Persbericht, Gemeente Utrechtse Heuvelrug