Genieten aan tafel, kwaliteitsverbetering van de maaltijden

Kwaliteitsverbetering van de maaltijden, grotere zelfredzaamheid van de cliënt, vermindering van zorgvraag én kostenbesparing zijn mogelijk bij het integraal inzetten van eten en drinken binnen de zorgsector.
Dit zijn kort weergegeven de resultaten en analyses van de praktijkervaringen uit het onderzoek ‘Genieten aan tafel’, uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Research en Phliss. Dit voorjaar bespraken de MPZ leden het thema’s voedselverspilling al op de ledendag. Voorgenomen werd om hierop komend jaar actei te ondernemen om te gaan besparen. Dit kan volgens het onderzoek in combinatie met veel voordelen.
samenvatting van het onderzoek Praktijkonderzoek genieten aan tafel pdf-bestand