Op 26 januari kwamen in Utrecht 24 vertegenwoordigers van V&V en GGz instellingen bijeen voor de bijeenkomst Veiligheid en duurzaamheid. Hans Wijnbergen van ‘s Heeren Loo presenteert de veiligheidsscan; Adriaan van Engelen na de pauze de Milieuthermometer Zorg. De bijeenkomst was geslaagd en krijgt in juni een vervolg.