Start Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem e.o.

24-04-2018

Acht grote zorginstellingen, Milieuplatform Zorgsector, de gemeente Arnhem en de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten 19 april 2018 hun handtekeningen onder de Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving. Daarmee staat duurzaamheid in de bedrijfsvoering op de agenda. Een goed moment nu landelijk de themas energie, van het gas af en besparen op grondstoffen volop in de belangstelling staan.

De zorginstellingen spreken af binnen twee jaar na ondertekening flinke stappen te hebben gezet met milieubesparende maatregelen voor hun grootste zorglocatie. De gemeente Arnhem, de Omgevingsdienst Regio Arnhem en Milieuplatform Zorgsector ondersteunen hen daarbij. Deze afspraak vloeit voort uit het Nationaal Energieakkoord en uit de Arnhemse ambitie om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. “Mooi dat we dit samen gaan doen. Juist door in een branche of in een gebied samen te werken kun je sneller grotere stappen zetten’, aldus wethouder Duurzaamheid Ron K├Ânig.

65 milieumaatregelen
De zorginstellingen spreken af dat zij voor de hoofdlocatie het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg hebben bereikt. De Milieuthermometer Zorg is een milieumanagementsysteem waarmee een zorginstelling een duurzame bedrijfsvoering stimuleert. Het bronzen niveau van dit keurmerk houdt in dat de zorginstellingen tenminste 65 milieumaatregelen – zoals energiebesparing – gaan uitvoeren. En zij gaan daarna een plan maken om naar het zilveren of gouden niveau te gaan. Dan worden ook thema’s als duurzaam inkopen en duurzaam bouwen meegenomen.

Kennis delen
De gemeente Arnhem de provincie Gelderland zorgen voor ondersteuning vanuit het Milieuplatform Zorgsector. Dat biedt de zorginstellingen inhoudelijke expertise en begeleiding bij het implementeren van de Milieuthermometer Zorg. De gemeente Arnhem organiseert daarnaast twee keer per jaar een kennisbijeenkomst voor de deelnemers. De Omgevingsdienst Regio Arnhem biedt de zorgaanbieders hulp bij het uitvoeren van wettelijke maatregelen voor energiebesparing.

Initiatief Pleyade
De voorzitter Floor de Vroome van de zorginstelling Pleyade was in 2015 de eerste ondertekenaar van de landelijk Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg. Vooral via zijn ambassadeursrol is de lokale deal in Arnhem tot stand gekomen.

Ondertekenaars
De Green Deal Verduurzamen Zorginstellingen Arnhem en omgeving wordt ondertekend door: gemeente Arnhem, Omgevingsdienst Regio Arnhem, Milieuplatform Zorgsector, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Innoforte, Pleyade, Pro Persona, Siza, Stichting De Driestroom en Stichting Vreedenhoff.