Hartekamp Groep eerste instelling in Haarlem met Milieuthermometer brons

18-2-2019V.l.n.r: Katja Adrichem (gemeente Haarlem), Ria Blokker (Omgevingsdienst IJmond), Cor Veenstra (voorzitter Milieuplatform Zorg), Ada van Zon (Milieucoördinator), Jan Bauer (voorzitter RvB Hartekamp Groep), Agnes Berkemeyer (begeleider), Elly Hobbelen (begeleider), Rob van den Berg (Vastgoed), Henny Renne (manager Services).


Rob van den Berg (Vastgoed Hartekamp Groep) en Jan Bauer, voorzitter van de Raad van Bestuur ontvang van Cor Veenstra, voorzitter Milieu Platform Zorgsector, het bronzen certificaat. Dit gebeurde onder toeziend oog van medewerkers van de Hartekamp Groep locatie Richard Holkade en genodigden, waaronder de gemeente Haarlem en de Omgevingsdienst IJmond.

Eind 2015 tekende de Hartekamp Groep de “Green Deal Nederland op weg naar duurzame Zorg”. Hartekamp Groep nam haar verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het gebruik van energie en verspilling van voedsel en water. Dat is voor beide pilotlocaties, Juttersoord in Wijk aan Zee en de Richard Holkade in Haarlem, ook gelukt. Na het nemen van de nodige maatregelen, is het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg uitgereikt. En daar is de instelling trots op. Helemaal omdat Hartekamp Groep de eerste instelling is in Haarlem met het certificaat.

“We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat kun je natuurlijk makkelijk roepen, maar de Hartekamp Groep heeft nu het bronzen certificaat van Green Deal om het te bewijzen. Om dat te mogen ontvangen hebben we onder andere LED-verlichting aangebracht, perlators op kranen gemonteerd (om waterverbruik te verminderen), chips geplaatst om energieverbruik te monitoren en zonnepanelen geplaatst. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de genomen maatregelen. Na de twee pilotlocaties gaan we op meer locaties maatregelen nemen om deze te laten voldoen aan de eisen van het Milieu Platform Zorg.”

Milieuthermometer en Green Deal Duurzame Zorg
De Milieuthermometer Zorg is een gecertificeerd milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Op 10 oktober 2018 tekenden minister Bruins van VWS en 132 partijen de Green Deal Zorg 2.0, het vervolg op de eerste overeenkomst. Samen maken de partijen zich sterk voor een gezonde toekomst door de klimaataanpak (CO2-reductie), circulair werken, schoon water (medicijnresten uit afvalwater) en een gezonde leef- en verblijfsomgeving. Op vrijdag 8 maart a.s. ondertekent de Hartekamp Groep ook de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 in het Seinwezen in Haarlem.