Hoeveelheden swill per ziekenhuisbed verschillen enorm

Werken aan voedselverspilling is een actueel onderwerp. Met de Milieubarometer heeft de werkgroep monitoren van MPZ in kaart gebracht hoeveel swill per bed vrijkomt. De resultaten laten forse verschillen zien, die doen vermoeden dat er nog bespaart kan worden. Veel leden pakken dit nu aan en volgend jaar word er weer gemeten.