HVO-Querido wil voorop lopen in duurzaamheid

Niet minder dan 17 zilveren milieucertificaten mocht HVO-Querido vandaag in ontvangst nemen uit handen van Adriaan van Engelen van het Milieuplatform Zorgsector (MPZ). Het verkrijgen van de certificaten is een belangrijk resultaat voor de organisatie: HVO-Querido wil als zorginstelling voorop lopen in duurzaamheid. Eerder al ontving onze organisatie al bronzen milieucertificaten. De certificaten worden toegekend na de toetsing van locaties op tientallen milieu-aspecten. Daarbij spelen niet alleen technische eisen een rol, maar ook het gebruik en het management daarvan. Het volledige rapport staat op www.hvoquerido.nl.
HVO-Querido inspireert de branche

Een kleine twee jaar geleden was HVO-Querido de eerste organisatie binnen de maatschappelijke- en geestelijke gezondheidszorg die het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg ontving. Tot dan toe bezaten alleen ziekenhuizen het keurmerk. Inmiddels behoort HVO-Querido tot de 20 organisaties in Nederland die de zilveren certificaten hebben – en daarmee “inspireren we de branche” aldus Adriaan van Engelen (directeur Milieuplatform Zorg). Aan het verkrijgen van de certificaten zijn eisen verbonden op het gebied van: milieumanagement, energie, water, afvalwater, bodem, lucht, afval, hinder, gevaarlijke stoffen, catering, reiniging, vervoer, inkoopbeleid, nieuwbouw/verbouw, groenbeheer, papier en textiel. Het gaat daarbij niet alleen om techniek of voorzieningen, maar ook om gedrag en het daadwerkelijke gebruik van de duurzame voorzieningen. De 17 onderscheiden locaties zijn bezocht, geaudit en onderworpen aan een dossieronderzoek.

Deelnemer Green Deal Duurzame Zorg

Green Deal Duurzaamheid is belangrijk voor een maatschappelijke organisatie als HVO-Querido. In het najaar van 2015 ondertekende HVO-Querido de Green Deal, een convenant waarin zorgorganisaties uitspraken duurzaamheid hoog op hun agenda’s te zullen zetten.
De 17 locaties van HVO-Querido De zilveren certificaten worden toegekend aan de locaties Martien Schaaperhuis, Judith van Swethuis & ontmoetings- en participatiecentrum De Miranda, De Roggeveen & Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel, De Veste, De Rijswijk, Opvang Poeldijkstraat (Passantenverblijf) De Aak, Het Respijthuis (Amerbos), Robert Koch Wonen, Hof van Socrates, BW Masira, Noordzijde, Passantenhotel Boerhaave, Anton de Komplein, Varikstraat, De Vaart en De Batjan.

Een mooi verslag is gepubliceerd in april 2016 het blad Zorginstellingen
Milieuthermometer implementeren HVO-querido, 2016, Zorginstellingen

Over HVO-Querido

HVO-Querido HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; we streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen. HVO-Querido heeft 1000 medewerkers op 50 locaties en is actief voor 3300 cliënten. Voor meer informatie: www.hvoquerido.nl