Interpretatiedocument Milieuthermometer gepubliceerd

SMK heeft half maart een interpretatiedocument voor de Milieuthermometer gepubliceerd. Hierin worden de volgende wijzigingen beschreven:

  • de extra eis “onkruidbestrijding verharding” vervalt (dat is nu een wettelijke verplichting). Hierdoor verandert ook het aantal extra’s waar je aan moet voldoen.

  • Het milieucriteria voor groene energie is gewijzigd van GE9 naar GE11. Dit is een update van de bestaande eis.

De hele publicatie vind je bij downloads onderaan de pagina met het Milieuthermometerschema.