Grijs, Groen & Gelukkig

IVN wil met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. IVN ontwikkelde hiervoor verschillende groene zorgproducten die te downloaden zijn van de website. Op de website vindt u ook informatie over gedane en lopende onderzoeken van de effecten van groen op het welzijn van ouderen.
Meer weten en deelnemen?

Via de website van IVN leest u meer over Grijs, Groen en Gelukkig en de mogelijkheden om als instelling aan te haken.