Magentazorg start met brons Zuyder Waert

18-02-2019
Magentazorg heeft het bronzen certificaat ontvangen voor het verduurzamen van woonzorglocatie Zuyder Waert in Heerhugowaard. Monique Stam, wethouder van de gemeente Heerhugowaard, met o.a. milieu en duurzaamheid in haar portefeuille reikte het bronzen certificaat uit en feliciteerde Magentazorg.

Heerhugowaard is een van de meest duurzame gemeenten met de naam “Stad van de zon” en heeft grote plannen voor het klimaatneutraal maken van woningen.
Ans Jak, milieucoördinator neemt onder grote belangstelling van directie en collega’s het certificaat in ontvangst. De komende twee jaar wil Magentazorg al haar locaties certificeren.

Zuyder Waert heeft het afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen om in aanmerking te komen voor het certificaat. De woonzorglocatie is bijna volledig voorzien van ledverlichting en alle warmwaterleidingen zijn geïsoleerd. Daarnaast is het hergebruik van grondstoffen een belangrijk uitgangspunt. Meubilair en medische apparatuur die niet meer worden gebruikt, krijgen via een stichting in Roemenië een nieuw leven. Om in aanmerking te komen voor het certificaat van de Milieuthermometer Zorg moeten zorginstellingen aan strenge eisen voldoen.

Zuyder Waert is de eerste locatie van Magentazorg die een bronzen certificaat heeft gekregen voor de inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Ans Jak, milieucoördinator, ’We zijn heel blij met dit bronzen certificaat voor locatie Zuyder Waert. Het is de eerste belangrijke mijlpaal in het verduurzamen van onze locaties en bedrijfsvoering.’
Magentazorg wil binnen twee jaar haar negen andere locaties certificeren. Ans Jak benadrukt het belang van duurzaamheid. ‘Dit is geen wens, maar noodzaak. Wij vinden het belangrijk om te investeren in duurzaamheid en daardoor een steentje bij te dragen aan een goede leefomgeving voor cliënten. Daar gaan we ook de komende jaren mee door. Door onder andere energiebesparing, duurzaam inkopen, afvalpreventie en afvalscheiding, kunnen ook wij een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu.’