Medicijnresten uit water

Onderstaand vindt u de brief van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer, waarin toegelicht is wat de status is van het medicijnresten beleid. Dit beleid is nog in ontwikkeling. De ontwikkeling wordt gedaan vanuit het samenwerkingsverband “Ketenaanpak Medicijnresten uit Water” onderdeel van de Intentieverklaring Delta-aanpak.

Voortgangsdocument ketenaanpak medicijnresten uit water, 2017