Minister Schippers tekent green deal op weg naar duurzame zorg

Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 54 partijen dinsdag 27 oktober de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten.

Milieu Platform Zorgsector is de initiator van deze Green Deal waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen. Dit begint met zinnig en zuinig omgaan met energie, water, grondstoffen, voedsel en ook medicijnen. We willen de verspilling samen tegengaan. Dat is goed voor onze aarde en voor de kosten in de zorg. Geweldig om te zien dat er zoveel verschillende partijen meedoen.”

De ambitie van de ondertekenaars van de Green Deal is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld met een betrouwbaar integraal keurmerk zoals de Milieuthermometer Zorg.

Veel resultaat

“In de Amsterdamse regio hebben wij ervaren hoeveel effect samenwerken heeft”, vult Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis aan. Met zeven Amsterdamse ziekenhuizen streefden we naar een milieu- en energievriendelijker bedrijfsvoering. Nu pakken we het binnen de Green Deal landelijk in groter verband op met kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en verzekeraars. Daardoor kunnen we putten uit een nog breder kennispalet. Ik verwacht dat we daardoor grote slagen kunnen maken.”

Leereffect

Vooral het leereffect spreekt Van der Meer aan in de Green Deal. “We zien veel initiatieven om energie te besparen, afval beter te verwerken en de voedselbereiding beter af te stemmen. Maar onze ambities reiken verder. Zo willen we bijvoorbeeld kijken of afval hergebruikt kan worden, hoe we patiëntenafval kunnen scheiden en of een keurmerk daarbij ondersteunend en onderscheidend is. Doordat de overheid participeert zullen ontwikkelingen versnellen.”

Intentieverklaring

l Nederland op weg naar duurzame zorg, 2015, Green Deal