MPZ en NVTG gaan meer samenwerken

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg(NVTG) en vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ) willen zich beiden sterk maken voor een duurzame bedrijfsvoering in de zorg en het werk van elkaar versterken. Daartoe is een samenwerkingsconvenant opgesteld. De inhoud hiervan is onderstaand samengevat.


Aanleiding

In 2015 is de wet Energie Efficiency Directive (EED) van kracht geworden, waardoor alle ziekenhuizen en grote zorginstellingen verplicht elke vier jaar een energie-audit moeten uitvoeren. Het uitvoeren daarvan vraagt veel inspanning en kosten en het nut is betrekkelijk. De NVTG en MPZ zijn van mening dat de instellingen hun geld en tijd dat nodig is voor een eenmalige energieaudit beter kan worden besteed aan de invoering van een gestructureerd milieuzorgsysteem en daarmee vrijstelling krijgen van de verplichte vierjarige energieaudit. Hiervoor wordt de Milieuthermometer ingezet en dit is aanleiding om met elkaar af te stemmen.

Doel convenant

MPZ én NVTG streven een duurzame bedrijfsvoering in de zorg na om én invulling te geven aan een maatschappelijke taak én om de exploitatiekosten van huisvesting in de zorg blijvend omlaag te brengen. De NVTG en het MPZ gaan samen de invoering van het milieuzorgsysteem met keurmerk Milieuthermometer bij de leden van de NVTG promoten en ondersteunen. Met de afspraken voorkomend uit dit convenant kunnen activiteiten van beide verenigingen worden
verstrekt. Daarnaast kunnen opleidingen op het vlak van o.a. energiemanagement en gevaarlijke stoffen, aandacht geven aan de Milieuthermometer welke worden opgenomen in het NVTG Register Technologie Gezondheidszorg (RTG). MPZ stelt verder via haar website kennis beschikbaar welke NVTG leden kunnen inzetten. Het convenant tussen NVTG en MPZ wordt voor 3 jaar met elkaar afgesproken.

Convenant

Download hier het Samenwerkingsconvenant NVTG en MPZ, 2017, MPZ en NVTG