De criteria van de Milieuthermometer Zorg zijn met ingang van 1 oktober 2015 herzien

De criteria van de Milieuthermometer Zorg zijn met ingang van 1 oktober 2015 herzien en vastgesteld tot 1 oktober 2018.

Vooral de criteria voor energie zijn sterk aangepast: deze sluiten aan bij het SER Energieakkoord en wetgeving met zgn. Erkende Maatregelen Energiebesparing. Ook zijn voor niveau zilver de eisen voor duurzame inkoop uitgebreid. Voor goud is duurzame groene stroom een eis. Verder zijn de maatregelen die aansluiten op relevante wetgeving geactualiseerd.

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld en herzien door Milieu Platform Zorgsector (MPZ) in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Naast de MPZ leden van ziekenhuizen en zorginstellingen zijn tevens gemeenten en bedrijven actief betrokken geweest bij de herziening.

Een instelling komt in aanmerking voor een certificaat van de Milieuthermometer Zorg als aan een aantal criteria is voldaan. Er zijn verplichte criteria en keuzemaatregelen. De criteria beslaan een breed scala aan onderwerpen waarop milieuwinst te behalen valt, zoals energie- en waterbesparende maatregelen, afvalpreventie en gevaarlijke stoffen.

Nieuw:

Aanvullend is een ‘verkort eisenpakket’ opgenomen, dat is in te zetten voor kleine zorglocaties met minder dan 30 bewoners (behorend bij een al met de Milieuthermometer gecertificeerde hoofdlocatie). Uitgangspunt is dat voor kleine locaties al veel op centraal niveau geregeld is, en dat de controle zo beperkt kan blijven. Voor kleine locaties ligt de nadruk op energiemaatregelen.

Voor het gouden niveau van de Milieuthermometer (= Milieukeur) wordt de certificatie uitgevoerd door een onafhankelijke certificatie-instelling, waarmee SMK een licentieovereenkomst heeft afgesloten. Het certificatieschema beschrijft aan welke eisen zorginstellingen van een Milieukeuraanvrager (of -houder) moeten voldoen, en hoe getoetst en beoordeeld moet worden door de certificatie-instelling. Voor het bronzen en zilveren niveau wordt de certificatie uitgevoerd door MPZ die daarvoor samenwerkt met een certificatie-instelling.