Plannen Green Deal Zorg 2.0

25-05-2018

Cathy van Beek, het ministerie van VWS en MPZ organiseerden kennistafels voor de zorgbranches als opstap naar de greendeal 2.0. Met name de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de ambities van regering Rutte III voor de energietransitie, van aardgas af, en de route naar de circulaire economie vragen de komende jaren extra inzet van de zorg.
MPZ heeft i.s.m. de branches gewerkt aan routekaarten. Vier thema’s worden daarin meegenomen.

  • klimaataanpak (energie)
  • circulaire bedrijfsvoering
  • medicijnresten in afvalwater
  • gezonde werk- en leefomgeving


Voor de benodigde stappen zijn concept routekaarten voor de cure en de care zijn beschikbaar. Over de benodigde kennis, taken en randvoorwaarden wordt komende maanden verder gepraat.

Conceptversie 11 juni 2018

Concept Green Deal Duurzame Zorg 2.0 Routekaart Cure, 2019, MPZ
Concept Green Deal Duurzame Zorg 2.0 Routekaart Care, 2018, MPZ